Báo chí và cơ quan điều tra có những kênh điều tra riêng

07/05/2013 08:03
(GDVN) - Nhà báo Nguyễn Việt Chiến – Báo Thanh niên: “Trên thực tế, báo chí hoạt động theo Luật Báo chí. Phóng viên điều tra theo kênh của báo chí. Còn cơ quan điều tra thì làm việc theo kênh khác, thậm chí là quyền lớn hơn rất nhiều so với báo chí. Tuy nhiên, hai kênh này hoàn toàn độc lập, cho nên không thể vì phía cơ quan điều tra muốn thế này hay thế khác mà đòi điều chỉnh Luật Báo chí”.