Thiên đường

23/03/2012 10:29
(GDVN) - Giá như…được lên Thiên đường sớm hơn

Chồng già chết trên bụng vợ trẻ

15/12/2011 09:40
Chuyện chết trên bụng vợ  không phải là lời đồn thổi trong chốn phòng the mà có khá nhiều trong đời sống do sự  kém hiểu biết.