PGS. Văn Như Cương lại "bắt lỗi" chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2012

04/07/2012 06:02
(GDVN) - "Tìm bội số chung của các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì khác với việc tìm bội số chung nhỏ nhất của các số đó. Làm một bài toán thẳng thừng để tìm ra đáp số thì đáp số của Thân Ngọc Tĩnh không đúng và không đáng để cho điểm. Với câu hỏi này, ban tổ chức công nhận đáp án 420 ngày của Ngọc Tĩnh đúng là một sự sai lầm. MC Tùng Chi của chương trình công nhận đáp án là đúng chỉ là một sự công nhận gượng, không chính xác".