Bác tin có giun, sán trong mỳ tôm

Bác tin có giun, sán trong mỳ tôm
(GDVN) - Kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Thanh Hóa cho thấy, mỳ Kokomi tôm chua cay đạt các tiêu chuẩn như công bố và không có vật lạ.