“Bão ết” và tường trình từ những rú mồ

10/11/2012 08:18
Huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An) là địa bàn nhức nhối về buôn bán, sử dụng ma túy và lây lan HIV/AIDS. Tình trạng này đang từng ngày từng giờ cướp đi mạng sống của nhiều người.

Sơn nữ và cạm bẫy kiếm tiền

02/11/2012 08:46
Nghèo đói, lạc hậu nên phần lớn thiếu nữ ở vùng cao Quế Phong (Nghệ An) cứ lớn lên là bỏ làng, bỏ bản mà đi. Cuộc hành trình của họ đầy cạm bẫy, đắng cay và nước mắt.