Giáo dục không phải... nắm bông gòn

06/03/2020 06:00
(GDVN) - Kiến nghị của chuyên gia cho thấy quanh đi quẩn lại, sau mấy chục năm sáp nhập, chia tách, Bộ Giáo dục lại vẫn là … Bộ Giáo dục!

Ai tước hết công cụ, uy lực của thầy cô?

05/04/2019 06:38
(GDVN) - Có những “công cụ, uy lực” của thầy cô không thể ai lấy đi được, trừ khi chính thầy cô “tự đánh mất” “ tự chuyển hóa” đó chính là nhân cách người thầy.

Học sinh giỏi có chọn sư phạm không?

23/03/2019 07:32
(GDVN) - Trong mắt xã hội, phụ huynh học sinh, nghề giáo đã trở nên “đáng thương” quá. Một nghề mà không sống được với nghề, làm đủ nghề tay trái để nuôi nghề tay phải.

Giáo sinh đi thực tập cùng nỗi lo thất nghiệp

23/03/2017 07:29
(GDVN) - "Thầy cô giáo hướng dẫn ơi, có thể đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, chúng em được chủ nhiệm và dạy một số tiết" - một giáo sinh thực tập từng bày tỏ.

Quyết liệt với “Quốc sách hàng đầu”

07/12/2015 07:35
(GDVN) - Tập trung thực hiện quyết liệt “Quốc sách hàng đầu”, tạo cơ sở phát huy cao độ sức mạnh dân tốc kết hợp với sức mạnh thời đại để thu hẹp khoảng cách tụt hậu.