Giáo dục: "Quyền rơm, vạ đá" (2)

08/02/2019 06:00
(GDVN) - Nói “quyền rơm” của giáo dục e vẫn chưa mô tả hết sự thật mà phải dùng các từ dân gian gọi là “quyền hơi” hay “quyền gió”.