Báo động đỏ trò “chăn rau”

11/09/2012 07:52
“Làm “nông dân” đẳng cấp bây giờ là phải có mấy em teen làm "rau siêu sạch"”, một dân chơi cười bỉ ổi tuyên bố...

Cơm không rau như đau không thuốc

21/07/2011 01:24
Từ lâu người ta đã thường nói: “Ăn uống không rau như đau không thuốc”, ý muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của rau quả đối với đời sống con người.