Hà Nội: Một số trường THPT ngoài công lập nên giải thể?

05/01/2013 08:04
(GDVN) - Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đã 20 năm hình thành và phát triển các trường THPT, các trường TCCN NCL thuộc Sở, tuy đã đạt được những thành tựu nhưng hiện nhiều trường không chấp hành đúng quy định, nếu không hoạt động được nên giải thể.