Không thể làm ngơ để FLC "tự tung tự tác"

Không thể làm ngơ để FLC "tự tung tự tác"
(GDVN) - Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cho biết, các ban ngành vẫn chưa thống nhất nên chưa thể báo cáo lên thành phố, chưa có kết luận về vi phạm của FLC.

Không thể để FLC "ngồi" trên luật pháp

Không thể để FLC "ngồi" trên luật pháp
(GDVN) - Quy định rất rõ, sau 20 ngày trúng đấu giá không nộp đủ tiền sẽ bị hủy kết quả trúng đấu giá. FLC đã vi phạm quy định này, vì sao lô đất chưa được thu hồi?