Mong ước của giáo viên vùng cao

23/06/2014 10:39
(GDVN) - Hiệu ứng tích cực mà Chương trình SEQAP mang lại khiến nhiều hiệu trưởng trường học vùng cao đề nghị tiếp tục được thực hiện chương trình.