Những “bí mật” trong hầm đường bộ Hải Vân

30/12/2012 13:57
Hàng triệu lượt người và phương tiện mỗi ngày qua lại hầm đường bộ Hải Vân trên đường thiên lý Bắc Nam nhưng chắc chắn ít người biết được những “bí mật” phía trong đường hầm này.

TP.HCM kết luận cháy xe do xăng dỏm

16/05/2012 13:10
Đó là kết quả nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học thuộc nhiều cơ quan khoa học tại TP.HCM. Kết quả chính thức sẽ được công bố nay mai.