Tỉnh Quảng Ninh có Phó Chủ tịch mới

01/02/2019 06:09
(GDVN) - Ông Bùi Văn Khắng, Tỉnh ủy viên, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.