Muôn kiểu lộ đề kiểm tra, đề thi

27/12/2018 06:52
(GDVN) - Nhiều học sinh, sinh viên học phổ thông, học đại học chẳng lạ gì cảnh một số học sinh, sinh viên trong lớp, trong phòng thi gần như biết trước đề kiểm tra...

Im lặng là vàng hay đồng lõa?

21/12/2018 06:17
(GDVN) - Còn các hình thức kỉ luật “mát mặt người có tội, rát mặt người tố cáo”, thì cái ác cái xấu khó mà bị tiêu diệt.