Ông Rodrigo Duterte chỉ dọa chia tay Mỹ

22/10/2016 08:27
(GDVN) - Đó không phải là cắt đứt quan hệ. Khi bạn nói cắt đứt quan hệ có nghĩa là bạn cắt quan hệ ngoại giao. Tôi không thể làm điều đó.

Cách mạng màu và màu cách mạng

10/09/2015 05:00
(GDVN) - Không để đất nước rơi vào vòng xoáy bạo lực, khủng bố, bị lệ thuộc vào nước ngoài, không bị chia rẽ nhân tâm, đó chính là điều kiện đủ.