Quốc gia đội sổ và… báo cáo Thủ tướng

30/03/2015 07:59
(GDVN) - Đất nước chỉ có một Thủ tướng nhưng có 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, 22 cơ quan cấp bộ, liệu rồi đây còn bao nhiêu vụ việc sẽ lại đến tay Thủ tướng?

Chuyện “tay nhúng chàm” và loài Smart-dê

29/01/2015 07:15
(GDVN) - Chuyện “tay nhúng chàm” của người làm công tác chống tham nhũng là những người thuộc về một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chạy theo danh lợi, tiền tài...

Để được dân tin

06/01/2015 11:48
(GDVN) - Những lãnh đạo có lời nói khôn khéo có thể trấn an người dân, những lãnh đạo có tâm huyết và hành động thực sự vì dân mới giành được trái tim họ.

Hai ngày ở Đại học Duy Tân

22/05/2012 14:48
(GDVN) - Trong hai ngày 19 và 20/5/2012, tại Đại học Duy Tân Đà Nẵng đã diễn ra cuộc hội thảo phong trào đấu tranh đô thị từ 1954 đến 1975, tức là đến ngày kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước.