Tổng thống Putin: Nước Nga không có đối thủ

04/02/2014 07:36
(GDVN) - "Tôi sẽ không nói về mình mà sẽ nói về đất nước Nga. Nga không có đối thủ. Chỉ có một đối thủ duy nhất – là chính bản thân đất nước, những vấn đề và xích mích