Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4

29/04/2022 09:48
GDVN- Theo báo cáo tại phiên họp Chính phủ tháng 4, hầu hết các lĩnh vực tiếp tục khởi sắc, nhiều lĩnh vực đạt mức tốt hơn cả những năm trước đại dịch.