Thứ trưởng Bộ Y tế nói về điểm thi thấp

29/09/2012 06:02
"Ngành y không được phép đào tạo cho 'ra lò' những sản phẩm không đạt yêu cầu. Nếu đầu vào tuyển điểm thấp thì đầu ra phải có chất lượng...", Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến khẳng định khi trao đổi với PV về hiện tượng "điểm thấp vẫn đậu ngành Y".