Chìa khóa lòng dân là Dân chủ

03/02/2015 08:49
(GDVN) - Có nhiều định nghĩa mang tính hàn lâm về “dân chủ”, nhưng Bác Hồ nói rằng “dân chủ là để làm sao cho dân được mở miệng ra”.