Bỏ giải Ứng xử hay nhất, Ban tổ chức Hoa hậu nói gì?

20/07/2012 14:53
Dù vẫn giữ phần thi ứng xử cho 5 thí sinh lọt vào vòng cuối cùng, nhưng số điểm ở phần này chỉ góp phần quyết định các giải tưởng cao nhất chứ không có việc trao giải Người ứng xử hay nhất như dự kiến ban đầu – đại diện ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khẳng định.