Những vụ sai sót đề thi trước tới nay

(GDVN) - Chuyện ra đề sai thường có ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của mỗi đơn vị. Nhất là khi đề thi sai mà “được” lên báo thì không ai muốn.

Vì sao đề thi có sai sót?

(GDVN) - Các sai sót trong đề thi thật sự là bài học kinh nghiệm “xương máu” cho tổ, ban, hội đồng ra đề và phản biện đề của các trường, Sở và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đang tải tin...