"Nếu là học sinh, mình cũng thấy hoảng..."

04/08/2014 07:15
(GDVN) - Một kỳ thi không giải quyết được những bất cập của nền giáo dục. Vì vậy, Bộ Giáo dục nên đầu tư phân luồng học sinh, để có nền giáo dục chất lượng.