Trượt oan, đỗ cũng oan, vì đâu nên nỗi?

05/08/2017 08:03
(GDVN) - "Nên chăng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông giao cho các trường phổ thông và sở Giáo dục thực hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ việc ra đề và giám sát".