Kinh nghiệm khi cho trẻ đi dự tiệc

12/03/2012 15:56
Không hiếm ông bố bà mẹ “không biết tìm đâu ra lỗ để chui” khi các quý tử giãy đành đạch ra sàn, đòi bằng được bó hoa của cô dâu hoặc ngoáy tung đĩa thức ăn...