Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ

29/07/2020 16:40
GDVN- Ban Bí thư đã họp để xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.