Xin giữ lại tên “sóc Bom Bo”

31/10/2011 06:10
Tiếp xúc với chúng tôi, người dân sóc Bom Bo ngày nào cho biết, điều họ trăn trở nhất lúc này là mong muốn được trả lại cái tên "sóc Bom Bo" hào hùng.