Cô Hiệu trưởng... lắm chiêu

Cô Hiệu trưởng... lắm chiêu
(GDVN) - Cô hiểu tính cách của từng trẻ và không ngừng nghĩ ra những “chiêu” mới lạ để tạo hứng thú cho các bạn nhỏ tới trường.

Trường chuẩn mà chưa chuẩn!

Trường chuẩn mà chưa chuẩn!
(GDVN) - Một số trường tiểu học đã được công nhận là trường chuẩn quốc gia nhưng thực chất một số tiêu chí thì lại không đạt chuẩn theo quy định.