Mệnh lệnh, cá nhân nào nổ súng cũng gây ra hậu quả nghiêm trọng

15/06/2013 08:43
(GDVN) - Dù việc nổ súng trước có xuất phát từ chính sách quốc gia, mệnh lệnh của người chỉ huy hay sự manh động thiếu kiềm chế của một cá nhân nào đó thì tất cả đều gây ra cùng hậu quả là ảnh hưởng đến tính mạng người dân và đây là điều không thể chấp nhận được...