Đố cô cho em lưu ban!

(GDVN) - Cho điểm học trò, không đúng với năng lực thực sự của nó, thật ra giáo viên đang “khen cho nó chết”.

Hoa hậu và "Mỹ nhân kế" thời nay

(GDVN) - Thi hoa hậu, tôn vinh sắc đẹp… hay gì đi nữa nó cũng là một cuộc thi cho nên đừng nghĩ rằng người ta không mang đến đó những chiêu trò mánh lới.

Thi rồi lại thi ...

(GDVN) - Bao giờ không còn những kỳ thi đúng Quy chế nhưng vô nghĩa? Và đến bao giờ ta từ bỏ ảo mộng khoa cử, từ bỏ nỗi khổ học và thi theo tinh thần thi rồi lại thi?
Đang tải tin...