Trung Quốc đang ép hay đang nịnh Triều Tiên?

07/08/2017 13:20
(GDVN) - Cục diện hiện nay trên bán đảo Triều Tiên sẽ tiếp tục, và không ai biết chắc quả tên lửa liên lục địa tiếp theo sẽ được ông Kim Jong-un ký lệnh phóng khi nào.