Quyến bẩm sinh - Vinh khổ luyện

05/02/2013 06:16
(GDVN) - Đôi khi, vì những lí do tích cực, chúng ta phải làm mới những thứ tưởng như rất cũ. Nó không phải để hoài vọng hay níu kéo...