Israel nâng cấp bộ não cho Apache Mỹ

24/10/2012 15:39
Tập đoàn Boeing ký hợp đồng với hãng Elbit Systems Israel (chi nhánh tại Mỹ) để cải tiến và hiện đại hóa bộ vi xử lý nhiệm vụ cho trực thăng tấn công AH-64D Apache Block III Quân đội Mỹ.