"Cứu người, đâu kể ngư dân Ta hay Tây"

10/06/2011 05:00
(GDVN) –“ Đã từng một lần lâm nạn hút chết trên biển, cho nên bản thân hiểu rất rõ cảm giác đó. Vì vậy cho dù họ là người của nước nào đi nữa thì mình vẫn cứu".