"Không thể chấp nhận hành vi của cán bộ huyện trêu tức CSGT"

18/07/2013 13:34
(GDVN) - "Đối với một người dân bình thường thì sự việc trên đã khó chấp nhận. Nhưng đây lại là một giáo viên của Trung tâm bồi dưỡng Chính trị của huyện thì cáng khó chấp nhận hơn”. Thầy Nguyễn Ngọc Hiên- Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Quảng Xương, Thanh Hóa cho biết.