Cái đấm cửa của Phùng

Cái đấm cửa của Phùng
(GDVN) - “Em cảm ơn thầy. Em cảm ơn thầy rất nhiều. Em sẽ cố gắng. Chuyện hôm trước, thầy…thầy bỏ qua cho em nhé, em biết lỗi rồi…”.

Dạy sử, cần biết là dạy cho ai!

Dạy sử, cần biết là dạy cho ai!
(GDVN) - Xét về tâm sinh lí lứa tuổi, ở Tiểu học ta chưa cần dạy nhiều về sự phát triển văn hoá xã hội hay những thành tựu về văn học, khoa học,…