Nghĩ quẩn, tận thu của người nghèo?

Nghĩ quẩn, tận thu của người nghèo?
(GDVN) - Thuế có vai trò quan trọng với nền kinh tế, nhưng khi đưa ra chính sách phải có sự cân nhắc nhiều khía cạnh và nhất là đừng tạo thêm gánh nặng cho người nghèo.