Tăng cường các giải pháp phòng chống bạo lực học đường ở Sài Gòn

21/11/2019 16:04
Phương Linh
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị trường học tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng chống bạo lực học đường.

Ngày 19/11/2019, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – bà Bùi Thị Diễm Thu đã ký văn bản 4291/GDĐT-CTTT, về chấn chỉnh các vụ ẩu đả liên quan đến học sinh trong các trường học.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị trường học tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng chống bạo lực học đường.

Trong đó tiếp tục tạo nhiều kênh thông tin, nhằm theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình tại đơn vị.

Tăng cường các giải pháp phòng chống bạo lực học đường ở Sài Gòn ảnh 1
Một vụ các nữ sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh ẩu đả với nhau bên ngoài trường học (ảnh cắt từ video clip)

Có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc, đúng quy định đối với học sinh, sinh viên vi phạm.

Thường xuyên tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường cho học sinh, sinh viên,giúp các em nâng cao nhận thức về hành động, cũng như hậu quả của các hành động bạo lực đó.

Tích hợp, lồng ghép các nội dung phòng chống bạo lực học đường vào nội dung một số môn học, chương trình ngoài giờ chính khóa tại các đơn vị.

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục.

Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho giáo viên, nhân viên, người lao động trong công tác phòng chống bạo lực học đường.

Thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong tập thể giáo viên, học sinh và sinh viên.

Phương Linh