Tăng cường công tác xóa mù chữ tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số

05/09/2019 06:26
Công Tiến
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu nhiệm vụ đối với giáo dục thường xuyên năm học mới 2019 - 2020 là cần tăng cường xóa mù chữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngày 30/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số: 3920/BGDĐT-GDTX về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2019 - 2020 đối với giáo dục thường xuyên có nêu rõ nhiệm vụ cụ thể là cần tăng cường thực hiện công tác xóa mù chữ tại các địa phương, chú trọng các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tăng cường cán bộ, giáo viên chuyên trách công tác xóa mù chữ cho các xã, thôn, bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số.

Đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều tra, thống kê chính xác số người mù chữ và tái mù chữ, cập nhật thông tin về công tác xóa mù chữ trên hệ thống thông tin phổ cập giáo dục xóa mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định.

Tăng cường công tác xóa mù chữ tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 1
Giáo dục thường xuyên năm học 2019 - 2020 có nhiệm vụ cụ thể là cần tăng cường xóa mù chữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh minh họa: Lại Cường

Xây dựng kế hoạch mở lớp xóa mù chữ đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tích cực vận động người mù chữ tham gia học xóa mù chữ, vận động người mới biết chữ tham gia học các lớp giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ và các chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng... nhằm củng cố kết quả biết chữ và hạn chế tình trạng tái mù chữ.

Tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ người dạy và người học xóa mù chữ từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của các địa phương, ưu tiên kinh phí cho công tác điều tra người tái mù chữ trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về đổi mới phương pháp dạy học xóa mù chữ, về công tác điều tra người mù chữ, tái mù chữ, vận động người đi học xóa mù chữ, tổ chức lớp học và duy trì sĩ số lớp học xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ cho cán bộ, giáo viên trong và ngoài ngành giáo dục, đặc biệt là Bộ đội biên phòng tham gia công tác xóa mù chữ.

Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số, văn hóa, phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số cho giáo viên và cán bộ làm công tác xóa mù chữ cho người dân tộc thiểu số.

Đẩy mạnh xã hội hóa công tác xóa mù chữ: tăng cường huy động cán bộ, đoàn viên, hội viên các cơ quan, tổ chức, đoàn thể tham gia dạy xóa mù chữ.

Huy động sự hỗ trợ về nhân lực, vật lực và tài lực của các tổ chức doanh nghiệp, đoàn thể... cá nhân cho công tác xóa mù chữ. 

Công Tiến