Petrovietnam và 4 chữ “An”

Petrovietnam và 4 chữ “An”

GDVN- Sau 47 năm xây dựng và trưởng thành, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc và toàn diện cả về quy mô và chiều sâu.

Mở rộng cánh cửa cho ngành dầu khí

Mở rộng cánh cửa cho ngành dầu khí
GDVN- Tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV, dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) lần đầu được trình ra Quốc hội xem xét, thảo luận trước Quốc hội.