Chọn lựa sách giáo khoa, những việc cần làm

Chọn lựa sách giáo khoa, những việc cần làm
(GDVN) - Ngay bây giờ, tất cả thầy cô giáo ở trường tiểu học trên cả nước phải tiếp cận được các bộ sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thẩm định, phê duyệt.