Lạm thu có chỉ đạo, chống được không?

Lạm thu có chỉ đạo, chống được không?
(GDVN) - Nói đến lạm thu, từ trước đến nay chúng ta chỉ tập trung ở các trường học. Thế nhưng kiểu lạm thu có “chỉ đạo” thế này liệu có chống được không?