Bầu Kiên: Ông bầu đầu bạc nóng tính của bóng đá Việt Nam (Kỳ 2)

22/08/2012 19:44 Bích Bích (ảnh: VSI)
Bầu Kiên thường giữ bộ dạng dữ dằn.
Bầu Kiên rất nghiêm khắc với các cầu thủ.
Bầu Kiên rất nghiêm khắc với các cầu thủ.
Và nóng nảy trước các phương tiện truyền thông.
Bầu Kiên rất nóng nảy trước các phương tiện truyền thông.
Đôi lúc bầu Kiên trực tiếp chỉ đạo đội bóng của mình.
Phản ứng của bầu Kiên sau một trận đấu không như ý.
Ông Kiên nổi nóng với các ngôi sao của mình.
Sự dữ dằn của bầu Kiên.
Sự dữ dằn của bầu Kiên.
Đôi lúc ông lại trầm ngâm bên đường piste.
Đôi lúc ông lại trầm ngâm bên đường piste.
Đôi lúc ông lại trầm ngâm bên đường piste.
Phong thái của bầu Kiên.
Phong thái của bầu Kiên.
Phong thái của bầu Kiên.
Bích Bích (ảnh: VSI)