Guardiola: "Tôi không muốn trở thành hình mẫu của bất cứ thứ gì"

09/09/2011 13:34 Mai Mai
(GDVN) - Trong buổi nhận kỷ niệm chương của vùng Catalonia, Guardiola đã khiêm tốn nói rằng, ông không muốn trở thành một hình mẫu nào đó cho ai noi theo.
Guardiola nhận kỷ niệm chương từ bà Nuria de Gispert, Chủ tịch Nghị viện vùng Catalonia.
Chung niềm vui với Guardiola còn có Chủ tịch vùng Catalonia.
"Tôi không muốn trở thành hình mẫu của bất cứ thứ gì".
"Thật vinh dự khi nhận được kỷ niệm chương. Nếu 40 năm nữa mới nhận được nó, tôi cũng cảm thấy rất vinh dự".
Với những đóng góp cho Barcelona, Guardiola hoàn toàn xứng đáng nhận kỷ niệm chương.
Mai Mai