Những bức ảnh tuyệt đẹp về sự nghiệp của Công Vinh (phần 1)

25/08/2011 06:18
(GDVN) - Những bức ảnh tuyệt đẹp về sự nghiệp của Công Vinh (phần 1).