Sao Liverpool "lên đồng" ở tuyển U-21

06/09/2011 05:28
Sao Liverpool "lên đồng" ở tuyển U-21.