Sao trẻ Arsenal "ngả xe đạp" làm bó tay thủ môn

06/09/2011 05:22
Sao trẻ Arsenal "ngả xe đạp" làm bó tay thủ môn.