Tiêu chí sản phẩm công nghiệp an ninh

11/06/2020 06:15
Nhật Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 63/2020/NĐ-CP quy định về công nghiệp an ninh.

Nghị định này quy định chi tiết thi hành Điều 34 Luật Công an nhân dân năm 2018 về công nghiệp an ninh, bao gồm nguyên tắc xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh; nhiệm vụ, tổ chức hoạt động công nghiệp an ninh; chính sách, cơ chế đặt thù và chương trình, kế hoạch xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh; hợp tác quốc tế về công nghiệp an ninh; quản lý nhà nước về công nghiệp an ninh;....

Tiêu chí sản phẩm công nghiệp an ninh ảnh 1

Ảnh minh họa: Báo Long An

Trong đó, Nghị định quy định tiêu chí sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng, gồm:

1- Sản phẩm có tính năng đặc thù phù hợp với tính chất, đặc điểm, yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân và lực lượng thực thi pháp luật khác.

2- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng theo quy định của pháp luật.

3- Được pháp luật quy định cụ thể về đối tượng được sử dụng, trường hợp sử dụng.

Tiêu chí sản phẩm công nghiệp an ninh lưỡng dụng gồm:

1- Sản phẩm phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân, lực lượng thực thi pháp luật khác và nhu cầu hợp pháp khác của xã hội.

2- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng, giao kế hoạch, giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng hoặc đấu thầu theo quy định của pháp luật.

Nghị định cũng ban hành danh mục sản phẩm công nghiệp an ninh, trong đó có sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng như: Công cụ hỗ trợ đặc biệt, chuyên dùng phục vụ an ninh; vũ khí, vật liệu nổ phục vụ quốc phòng, an ninh;

Khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; phương tiện cơ động đặc chủng, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ chuyên dùng phục vụ an ninh;...

Nghị định quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm: Tiết lộ bí mật nhà nước về chương trình, kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh, kết quả khoa học, công nghệ có liên quan đến công nghiệp an ninh, nhiệm vụ sản xuất sản phẩm phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân;

Khai thác, sử dụng trái phép thiết bị và tài sản do Nhà nước giao cho cơ sở công nghiệp an ninh; mua, bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng;

Sử dụng và chuyển giao trái phép thông tin, tài liệu, sáng chế, quy trình và bí quyết công nghệ thuộc bí mật nhà nước về công nghiệp an ninh; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật trong hoạt động công nghiệp an ninh.

Nghị định có hiệu lực từ 1/8/2020.

Nhật Minh