2.277 thẻ Bảo hiểm y tế hỏng, mất được cấp lại trên Cổng dịch vụ công quốc gia

18/12/2020 16:09 Trúc Diệp
GDVN- Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia. Ảnh: TH.

Thực hiện các Quyết định: Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID19, tính đến thời điểm hiện nay, đã có 15 dịch vụ công /thủ tục hành chính của ngành, dịch vụ công liên thông với các bộ, ngành được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tính đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp nhận trên 220 phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Các phản ánh, kiến nghị tập trung vào một số nội dung như vướng mắc trong thực hiện thanh toán gia hạn trực tuyến thẻ Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động do đại 3 dịch COVID-19, đã được các đơn vị nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố giải quyết kịp thời, đúng hạn, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã: Tiếp nhận, giải quyết cấp lại 2.277 thẻ Bảo hiểm y tế do hỏng, mất trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Tiếp nhận thanh toán trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, thực hiện gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình (2.533 trường hợp), đóng tiếp Bảo hiểm xã hội tự nguyện (796 trường hợp) và Đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp (69 trường hợp) trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; Tiếp nhận, xử lý 899 hồ sơ (317 hồ sơ hợp lệ, 582 hồ sơ không hợp lệ) đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng COVID-19 từ Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia. Qua đó kết nối, tích hợp thành công 3 dịch vụ thanh toán trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia: Gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; Đóng tiếp Bảo hiểm xã hội tự nguyện; Đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Tính đến nay, đã có 3.398 lượt thanh toán thành công.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai máy chủ SS (Security Server), phối hợp với Trung tâm Tin học (Văn phòng Chính phủ) thực hiện cài đặt máy chủ SS, thực hiện nâng cấp tài nguyên cho máy chủ SS đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tế khi cung cấp dịch vụ công Quốc gia; thực hiện giám sát hoạt động của máy chủ 24/7 bằng công cụ giám sát hiệu năng (RAM, CPU, DISK…), giám sát hoạt động của các dịch vụ trên máy chủ SS, giám sát kết nối đường truyền riêng giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với Văn phòng Chính phủ, kịp thời phối hợp với Văn phòng Chính phủ xử lý ngay khi có sự cố xảy ra.

Việc giám sát, kiểm tra, quản trị, vận hành hệ thống, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin được Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 về hệ thống quản lý an toàn thông tin.

Bên cạnh những kết quả đáng mừng trên, vẫn còn một số tồn tại như: Quy trình thanh toán trực tuyến “Đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp” (dành cho đơn vị sử dụng lao động) được xây dựng tương tự như quy trình thanh toán trực tuyến “Đóng tiếp Bảo hiểm xã hội tự nguyện” (dành cho cá nhân), nên trong quá trình thực hiện còn có vướng mắc.

Cụ thể là để thực hiện dịch vụ thanh toán trực tuyến “Đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp” thì tại giao diện của ngân hàng/trung gian thanh toán phải sử dụng tài khoản của Giám đốc (chủ tài khoản) doanh nghiệp để đăng nhập và thực hiện giao dịch, hoặc Giám đốc phải thực hiện thủ tục ủy quyền cho kế toán viên thì mới thực hiện thanh toán được.

Hiện nay, mới chỉ có một số ngân hàng hỗ trợ ủy quyền thanh toán dịch vụ công trên giao diện internet banking/mobile banking.

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc nêu trên, đồng thời nhằm vận hành hiệu quả Cổng dịch vụ công Quốc gia, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có một số đề xuất, kiến nghị với Văn phòng Chính phủ như sau: Hoàn thiện mô-đun tra soát, quản lý luồng tiền từ khi người dân/doanh nghiệp thực hiện thanh toán cho đến khi tiền được chuyển đến đơn vị cung cấp dịch vụ công để đảm bảo quản lý chặt chẽ, nắm bắt kịp thời thông tin, phục vụ người dân/doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Chỉ đạo đơn vị triển khai xây dựng Cổng dịch vụ công Quốc gia, các ngân hàng/trung gian thanh toán phối hợp với các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện quy trình thanh toán trực tuyến dành cho đơn vị/doanh nghiệp.

Trúc Diệp