29/62 người xin rút khỏi danh sách đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII

25/01/2016 19:58 Theo Đài tiếng nói Việt Nam
(GDVN) - Đại hội XII đã bỏ phiếu thông qua danh sách ứng cử, đề cử và các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử BCH TƯ khóa XII.

Chiều 25/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng làm việc tại Hội trường, nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Sau đó, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XII nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân những ngày qua. ảnh: TTXVN.

Sau phiên họp chiều nay, trả lời phỏng vấn báo chí, ông Nguyễn Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam cho biết: Trong số 62 người đề cử bổ sung, 29 ứng viên đã xin rút. Đại hội đã bỏ phiếu về việc có cho phép 29 ứng viên xin rút hay không. 29 trường hợp xin rút đều là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. 

Sau khi có kết quả, nếu con số ứng viên vẫn vượt 30% số dư, đại hội sẽ bỏ phiếu biểu quyết một lần nữa để chốt danh sách bầu. Ông Nguyễn Quốc Cường nói: "Theo quy định của Đại hội đối với những đồng chí không đủ điều kiện theo quy chế sẽ không được đưa vào danh sách còn những đồng chí xin rút được hay không do Đại hội quyết định, việc quyết định của Đại hội bằng phiếu kín".

Ngày mai (26/1), theo chương trình, Đại hội làm việc tại hội trường cả ngày, tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành TƯ khóa XII gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Công tác nhân sự là một trong nội dung quan trọng của Đại hội đã được Đại hội thảo luận kỹ về tiêu chuẩn, cơ cấu. Các đại biểu dự Đại hội đã được phổ biến những thông tin cần thiết trong danh sách giới thiệu nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI chuẩn bị; nghiên các các tài liệu, hồ sơ về nhân sự.

Theo Đài tiếng nói Việt Nam